Bransjeguide

Ønsker du at din bedrift skal oppføres i Bransjeguiden?

Registrering

Utvidet oppføring
Gratis oppføring
  • Denne teksten kan redigeres gjennom administrasjonsgrensesnittet.

  • Denne teksten kan redigeres gjennom administrasjonsgrensesnittet.

    Jeg har lest og forsått vilkårene ved utvidet oppføring Du må godta vilkårene for utvidet oppføring.

Logo.gif

Forlag

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er i dag det femte største forlaget i Norge med utgivelser for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. Vi er ledende innen en rekke av disse satsingsområdene med både digitale og trykte læremidler.

Hjemmeside

FAVA.no

Bokhandel

FAVA.no

Vi har barnebøker utenom det vanlige - i formater som passer alle barn. På FAVA.no vil du alltid finne det siste innen SHUFFLEbook, den nye bokkategorien som er en ny og rendyrket norsk oppfinnelse. FAVA.no er en del av Barnebokforlaget Children´s House AS som jobber for å utvikle bars identitet, språkutvikling og kulturarv.

Hjemmeside

Forlaget Mystica Eterna

Forlag

Forlaget Mystica Eterna

Forlaget Mystica Eterna er et lite idealistisk forlag som ble opprettet i desember 2002 av Marcello Haugens familie. Forlaget ønsker å tilgjengeliggjøre Marcellos tanker og tekster og utgi litteratur som omhandler Marcello Haugen m.m.

Hjemmeside

hertervig_logo_tre.jpg

Forlag

Forlagshuset Hertervig

Forlagshuset Hertevig

Er eiet og drevet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, og er Nordens største nisjeforlag innen feltet psykiatri, psykologi og psykisk helse. Vi utgir først og fremst sakprosa: populærvitenskap, fagbøker, og dokumentarer, men har en avdeling som dekker et bredere emnefelt. Forlagshuset Hertervig består av tre forlag:

Psykiatrisk Opplysning:
Forlaget utgir et bredt spekter av folkeopplysningshefter/brosjyrer som omhandler forskjellige emner innen psykiatri og psykisk helse. Gir informasjon til pasienter, pårørende og allmennheten. I tillegg utgis spesialhefter, undervisningsopplegg og CD/DVD-er innen emnet. Litteraturen brukes også av diverse sykehus, institusjoner og organisasjoner. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger.

Hertervig forlag:
Hertervig forlag ble etablert i 1999 da Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning besluttet å åpne opp for et større mangfold og et bredere emnespekter i sine utgivelser. Hertervig forlag har populærvitenskapelige bøker og dokumentarer (brukere og pårørendes egne historier) som hovedområder. Hertervig forlag vurderer også skjønnlitterære og andre allmenne utgivelser.

Hjemmeside

Fundamentalia - fagbøker for ledere

Foreninger og organisasjoner

Fundamentalia - fagbøker for ledere

Fundamentalia gir norske ledere inspirasjon i form av aktuelle bøker og spesialskrevet musikk for avslapning.

Hjemmeside

Gammafon

Forlag

Gammafon

Vår forretningsidé er å produsere, selge og gi ut høykvalitative, barneprodukter og å ivareta figurenes opprinnelse. Gammafons ledestjerne er kvalitet og selskapets produksjoner er kjente for sitt høye kvalitetsnivå både når det gjelder innhold, utførelse og teknologi.

Vi vil at det skal være morsomt å høre på og spille våre produkter om og om igjen. Derfor velger vi alltid forfattere, fortellinger, skuespillere, lydeffekter, programmerere, komponister, musikere, artister og illustratører med stor omsorg. Da blir lyttingen og spillingen en opplevelse.Vi skaper den nærheten til produktene og innholdet som vi mener er nødvendig for å oppnå høy kvalitet og lang levetid.

Hjemmeside

Grieg Kalenderforlag AS

Foreninger og organisasjoner

Grieg Kalenderforlag AS

Grieg Kalenderforlag AS skal være en ledende leverandør av tidsplanleggere/ lommekalendere, bord- og veggkalendere, reklamekalendere og profileringsartikler distribuert gjennom forhandlere og direkte til storforbrukere.

Hjemmeside

Gursli-Berg-logo

Forlag

Gursli Berg Forlag

Gursli Berg er et nystartet forlag som skal gi ut bøker om mat og drikke, i tillegg til oversatt skjønnlitteratur. Gursli Berg skal gi ut bøker med tydelig avsender, og lidenskap er fellesnevner for alle utgivelsene.

Hjemmeside

utadansikt.jpg

Forlag

Heidi Ek Bøker

Ansikt Utad Livspoesi 2013
Poesi/Dikt
Bygd på erfaringer, ønsker og inspirasjon.

Hjemmeside

Hippiemedia AS

Forlag

Hippiemedia AS

HippieMedia er et sosialt mediaselskap etablert av Nicolai Prydz og Jon Schau. Hippiemedia produserer underholdning som skal bidra til sosial forandring. Første bokutgivelse er JONS BOK.

Hjemmeside