I litterær kalender får du en oversikt over alle typer arrangement med essens av litteratur. Bokmesser, forfatteropplesninger, diktopplesninger, utdeling av litteraturpriser, forfattersigneringer, kurs, seminar, foredrag, boklanseringer med mer.

Legg til arrangement

Litterær kalender

POETIKKSEMINAR / Gunstein Bakke: «Om å gå dit det klør. En reise i langsomme åpenbaringer.»

Gunstein Bakke holder åpent poetikkseminar, under tittelen «Om å gå dit det klør. En reise i langsomme åpenbaringer».

Poetikkseminaret er en forelesningsrekke der gjestelærerne på Forfatterstudiet reflekterer rundt et selvvalgt emne i en uformell setting.

Hjemmeside

Sted Perspektivet Museum

Om sykdom, sorg og skriveglede. Ole Robert Sunde i samtale med Linda Hamrin Nesby

Forskningsgruppen Health, Art and Society (HAS) og Norsk Forfattersentrum inviterer til samtale med Ole Robert Sunde om sykdom, sorg og skriveglede.

Hjemmeside

Sted Amtmandens datter, Tromsø

Skrivekurs med Bente Bratlund

3 dagars skrivekurs for dei som ynskjer å formidle ei historie eller som arbeider med sjølvbiografiske og biografiske skriveprosjekter, enten det dreier seg om blogg, slektshistorie, eller skriving brukt som terapeutisk verktøy.
Bente Bratlund vil fokusere på ulike skriveteknikkar og innfallsvinklar, men vil og leggje vekt på kva det er mogleg å lære om seg sjølv ved å jobbe med livshistoria si.

Kurset vil gå over tre kveldar på Øygardbiblioteka, avdeling Straume, det vil være tilrettelagd for rørslehemma og vil gjennomførast om råda om smittevern til offentlege myndigheiter tillet det.

Hjemmeside

Sted Øygardsbiblioteka, avdeling Straume, Sartor Storsenter, Sartorvegen 12