Bokbasens metadatakurs

Sted Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

Hjemmeside

3.mai 2017 holder Bokbasen igjen trinn 1 i vår kursserie for å forbedre kompetansen om metadata i bokbransjen.

Kurset passer for alle som jobber med metadata, særlig de som jobber i forlagsbransjen og de som jobber med netthandel, ERP-systemer og logistikk.

Temaene som vil bli tatt opp er:
• Hva er metadata?
- Oversikt over hvilke felter som finnes

• Hvem bruker metadata og hva bruker man det til?
- Hvorfor vi trenger gode metadata og hvordan det påvirker salget

• Hvordan skape metadata av høy kvalitet?
- Hvem gjør hva, metadataflyten

• Introduksjon til Isbn-regelverket
- Format, utgave, opplag

• Hva gjør Bokbasen for å gjøre bøkene mer tilgjengelige?
- Klassifikasjon

• Praktiske eksempler på hvordan feil bruk av metadata kan hindre gjenfinning

• God bruk av Mentor

For påmelding og spørsmål kontakt post@bokbasen.no