Boklansering: Gjenoppdag kristendommen

Sted Litteraturhuset i Oslo

Hjemmeside

Marcus J. Borg
Gjenoppdag kristendommen
Kom forlag
Lanseres på Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen
Tirsdag 31. oktober kl.19.00. Fri entre.
Samtale mellom teologene;
Kari Veiteberg, Bjørn Eidsvåg, Notto R. Thelle og Knut Rygh.

Hva om
• kristendommen ikke handler om himmel og helvete, men dette livet?
• man ikke kan lese Bibelen bokstavelig hvis man skal ta den på alvor?
• vi har misforstått sentrale kristne begreper som frelse, synd, nåde og tro?