Jens Evensen – Havet, oljen og retten

Sted Nasjonalbiblioteket Oslo

Lansering av storverket av høyesterettsadvokat Ingolf Vislie om Jens Evensen
med innslag av bl.a. Carsten Smith og Jens Evensen jr.
Åpent arrangement.