Informasjonsmøte om ny e-bokplattform for bibliotek

Sted Slemmestadveien 64, Nes 1378

Hjemmeside

Onsdag 25. oktober arrangerer Bokbasen et informasjonsmøte for bibliotek om den nye e-bokplattformen vår. Her vil vi demonstrere løsningen og gi nyttige tips for hvordan fylkeskonsortier og enkeltbibliotek kan styre sine budsjettmidler og følge med på ebokutlånet på en effektiv måte.

Den nye lisensmodellen for e-bøker trer i kraft allerede den 1. januar 2018 så vi håper så mange bibliotek som mulig har anledning til å delta for å lære om dette viktige verktøyet før modellen innføres.
Informasjonsmøtet holdes på Holmen Fjordhotell i Asker og varer fra kl 09:30-10:30.

Mer informasjon om bilbioteksplattformen finner du på https://bibliotek.bokbasen.no/