Metadatakurs trinn 2

Sted Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

Hjemmeside

Kurset "Avansert kurs i metadata" vil bli holdt på Hotel Continental i Oslo. Kurset passer for alle som jobber med metadata, særlig de som jobber i forlagsbransjen og de som jobber med netthandel, ERP-systemer og logistikk.

Temaene som vil bli gjennomgått er:

● Onix
- introduksjon
- oppbygging
- kodelister
- viktige felt & best practice

● API
- hva er API
- integrasjon mot Bokbasen

● Thema
- introduksjon
- emnekategorier
- klassifikasjon etter Thema

● Avansert bruk av Mentor

Kurset vil bli holdt på Continental i Oslo fra 10.00-14.00, og det blir servert lunsj ca klokken 11.30. Prisen per person er 750,- men om man melder seg på innen 30.september får man kurset til 600,-