-

Æ Å Trondheim litteraturfestival

Sted Trondheim

Hjemmeside

Æ Å Trondheim litteraturfestival 2019 har fått festivaltemaet «Heim». Med «Heim» vil vi sette fokus på språklig identitet og litterær kreativitet, og undersøke både de store linjene og det helt private. Det blir litterære samtaler og foredrag om temaet, opplesninger, framføringer og mye annet morsomt under festivalen.

Vi ønsker å feire heimen, det nære og det kjære, men også å utforske de vanskelige erfaringene. Heimen kan være lokalisert inni kroppen din, på kartet, i et tankesett eller i språket, eller være et fysisk sted, et innerom eller et uteareal. Den kan også være en aktivitet eller en abstrakt følelse knytta til identitet og tilhørighet. Å være heime er også å gjenbesøke bøkene og forfatterne du leste som ung, eller bli kjent med nye forfatterskap som treffer deg i hjertet. Ordet bærer på fortid, nåtid og framtid, og utallige muligheter.