LITTERATEN: Utenfor bildet. Fortellinger fra Syria

Sted Tromsø bibliotek

Hjemmeside

Syria har hatt en pågående borgerkrig siden 2011, og tilstanden i landet har vært preget av væpnet konflikt, flere sivile tap og flukt fra landet. Som en del av friby-ordningen, har Tromsø kommune tatt imot Saana Aoun og Boushra Majzoub. Saana har også bidratt i antologien Å kysse en ørken. Å kysse en myr, som er en samling tekster fra tretten fribyforfattere.

På internasjonalt seminar møtes de for å snakke om sine tekster fra Syria, og de vil blant annet snakke om kvinners plass i moderne krig, om krigens hverdagsliv og språktap.