-

LitteraturOslo. Oslo international festival of literature 2019

Sted Oslo

Hjemmeside

LitteraturOslo er en uavhengig litteraturfestival som arrangeres i Oslo siste uken i august.

Oslo regnes i dag av mange som en av de mest spennende storbyene i verden, med en rivende utvikling både når det gjelder byplanlegging, nyskapende oppstarts og innovasjonsmiljøer, spennende og særegen matkultur og ikke minst et rikholdig kulturliv. Derfor er det av avgjørende betydning at Oslo får sin egen litteraturfestival.

Med utgangspunkt i tidligere arrangementer som Norsk-Amerikansk litteraturfestival ogThe Big O ønsker vi å ta hele byen i bruk, ogsamler derfor flere av byens ledende kulturinstitusjoner til et bredt samarbeid for å bygge broer mellom ulike deler av kulturlivet.

I år deltar Kunstnernes Hus, Nationaltheatret, Nasjonalmuseet og Deichman bibliotek i samarbeidet.