-

Virak. Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek

Sted Universitetet i Stavanger

Hjemmeside

Tema: Åpen framtid – muligheter for bibliotekene
Ofte oppfattes framtiden som en trussel for bibliotekene. Hva vil kunstig intelligens og andre teknologiske nyvinninger ha å si for vår rolle som bibliotekarer, og videreutvikling av våre tjenester? Hvordan vil bibliotekene se ut i framtiden? Vil det være plass for oss når stadig flere oppgaver automatiseres?
Samtidig åpner teknologien for nye, spennende muligheter. Kan vi finne nye måter å jobbe på som gjør oss mer effektive, strukturerte og spesialiserte? Kan vi bli mer personlige i våre tjenester når vi bruker mindre tid på tradisjonelle oppgaver? Gir det oss mulighet til å arbeide mer med veiledning, formidling, utvikling og forskning? Frigjør det mer tid til å utvikle kompetanser og ferdigheter slik at vi øker vår synlighet og relevans overfor våre brukere?