-

Ordkalotten 2021. Tromsø internasjonale litteraturfestival

Sted Tromsø

Hjemmeside

Festivaltema: kritikk
Begrepet “kritikk” kommer fra det greske ordet krinein som betyr «å (be)dømme» eller «å kunne skjelne» mellom sant og falsk, mellom det gyldige og det ugyldige, i etisk-politiske og juridiske sammenhenger, men også rent allment. Ordet brukes til å beskrive en bedømmelse eller vurdering av et arbeid av eksempelvis kunstnerisk, vitenskapelig eller annen art. I dagligtalen brukes det også om kontrære bevegelser og utsagn som utøver motstand mot en gitt størrelse. Alt dette er ledende ideer i programarbeidet for Ordkalotten 2021.