Nye bøker

Arbeiderklassen

Arbeiderklassen

ISBN
9788202646240
Innbinding
Heftet
Type
Sosiologi
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og koronakrisen har arbeidere igjen kommet på agendaen - også i forskningen. I denne boka presenterer både ferske og etablerte forskere selvstendige forskningsbidrag som gir ny kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge.


Blant spørsmålene som diskuteres er:


Hvem tilhører arbeiderklassen og hvordan har arbeiderklassen endret seg de siste tiårene? Hva slags status har arbeideryrker i Norge og hva tenker arbeidsgivere og arbeidere selv om dette? Hvilken rolle spiller etnisk bakgrunn og etniske skiller i arbeidsmarkedet for relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidere, og mellom arbeidere? Hvordan ser arbeidsplassfellesskap og -samhold ut i bransjer som er preget av midlertidighet eller av at de ansatte har ulik tilknytning til arbeidsplassen? Hvor viktig er arbeidsliv og arbeidsfolk i norsk nyhetsjournalistikk og hvordan tar arbeiderklassen del i offentligheten? Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold for uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen? Hva er arbeiderklassens politiske preferanser og føler den seg berettiget til å ha politiske meninger? Har «bygda» blitt et homogent sted hvor alle står sammen mot urbane eliter?