Nye bøker

Metode, dataanalyse og innsikt

Metode, dataanalyse og innsikt

; ;

ISBN
9788202690649
Innbinding
Heftet
Type
Organisasjon / ledelse / administrasjon
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Denne boken drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene.

Verdien av en god undersøkelse avhenger av tilgjengeligheten av resultatene for brukeren. Metode, dataanalyse og innsikt (4. utgave) starter derfor med en innføring i rapportskriving. Kapitlet viser hvordan rapporter struktureres, hvilke elementer som skal med, og hvordan tabeller og figurer skal fremstilles visuelt.

I tillegg har vi i denne nye utgaven lagt større vekt på anvendelse av analyseresultater. Alle formler og utregninger finnes som vedlegg til kapitlene. Dette gir bedre forståelse for valg av riktige analyseteknikker og kvaliteten på resultatene. et helt nytt kapittel om innholdsanalyse av tekst ved hjelp av analyseverktøy. Sosiale medier skaper nye muligheter for kvalitative studier, og vi går her trinnvis igjennom tekstanalyse basert på kommentarer i en blogg.Boken er spesielt beregnet på studenter i markedsføring og økonomisk-administrative fag.