Nye bøker

Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder : i overgangen mellom seinmiddelalder og tidlig nytid ca. 1480-1615

Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder : i overgangen mellom seinmiddelalder og tidlig nytid ca. 1480-1615

ISBN
9788202695552
Innbinding
Innbundet
Type
Historie
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Det er en utbredt oppfatning at bøndene på Agder var spesielt stridbare i eldre tid. Agders historie i overgangen mellom middelalder og tidlig nytid er et slags terra incognita i norsk historieforskning, og disse oppfatningene har lenge stått uimotsagt.


I denne boken tegnes det opp et helt annet bilde av egden som pragmatisk og fleksibel i møte med øvrigheten, der de sporadiske konfliktene best forstås ut fra bondesamfunnets gamle selvstyreformer og bøndenes evne til å opptre samlet mot press utenfra. Etter hvert som Agder ble stadig sterkere innvevd i europeisk økonomi, ble også trykket fra øvrigheten mer merkbart. I denne sammenheng grep bøndene til en lang rekke motstandsformer, der direkte vold og opptøyer hører til unntakene.