Nye bøker

Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen

Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen

;

ISBN
9788202720728
Innbinding
E-bok
Type
Førskolepedagogikk ebøker
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Hverdagspluralisme i barnehagenhandler om hvordan barnehagen kan arbeide med religiøst mangfold i hverdagen. I motsetning til høytider, som kan planlegges før de markeres, retter denne boka seg mot hverdagssituasjonene hvor religion dukker opp i samtaler om fødsel og død, mat og klær, og annet. Boka inneholder også fortellinger, bilder og fagtekster som kan brukes som et utgangspunkt for å snakke med barn om hva religionene står for.


Hverdagspluralisme i barnehagen inneholder ingen former for forkynnelse. Den er ment som en nøktern fagbok om et fenomen som mange barn er opptatt av, men som ikke alltid følges opp av de voksne.


Boka er aktuell for barnehagelærerstudenter og alle som arbeider med barn i barnehagealder.