Nye bøker

En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet

En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet

ISBN
9788202721503
Innbinding
E-bok
Type
Historie ebøker
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Norge var på 1900-tallet preget av en rekke økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle forskjeller. Skillelinjene gikk mellom sosioøkonomiske klasser, etniske grupper, mellom kvinner og menn, by og land og mellom ulike geografiske områder i landet. Denne boka kaster lys over norsk 1900-tallshistorie gjennom en analyse av samfunnsorganiseringen og hvordan de forskjellige formene for likhet og ulikhet ble oppfattet.