Nye bøker

Vurdering av kompetanse i praksisstudier : en vitenskapelig antologi

Vurdering av kompetanse i praksisstudier : en vitenskapelig antologi

ISBN
9788205514041
Innbinding
Heftet
Type
Sykepleie
Forlag
Gyldendal

Boken belyser og diskuterer særpreg, utfordringer og muligheter ved vurdering av kompetanse hos sykepleierstudenter i praksis.

Målgruppen for antologien er vitenskapelig ansatte ved sykepleierutdanningene ved universiteter og høgskoler samt praksisveiledere i yrkesfeltet. Antologien har også relevans for andre helsefagutdanninger med praksisstudier, der studentene vurderes i lys av læringsutbyttebeskrivelser.
Bokens redaktører og forfattere er anerkjente forskere og undervisere innen profesjon, pedagogikk og læring: Bjørg Christiansen, Kristian Larsen og Kari Toverud Jensen.
I tillegg har 16 forfattere bidratt med kapitler til antologien. Felles for alle bidragsyterne er at de deler en forskningsinteresse knyttet til praksisfeltet som læringsarena.