Nye bøker

Kommuneøkonomi : for politikere, tillitsvalgte og kommunale ledere

Kommuneøkonomi : for politikere, tillitsvalgte og kommunale ledere

ISBN
9788205526327
Innbinding
Heftet
Type
Økonomi / regnskap / revisjon
Forlag
Gyldendal

Økonomistyring i kommunesektoren, årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan, kommunale regnskaper og årsberetning, finans- og gjeldsforvaltning i kommunesektoren, pensjonskostnader og ytelser ved dagens og endret offentlig tjenestepensjon, KOSTRA-rapportering som styringsverktøy, juridisk styring av kommunal sektor, utarbeidelse av selvkostkalkyler.

Dette er noen av temaene som tas opp i denne boka om kommuneøkonomi. Boka er et praktisk hjelpemiddel og oppslagsverk om kommuneøkonomi og kommunal styring for folkevalgte, tillitsvalgte og ledere i kommunal sektor, og kan med stor nytte også leses av styremedlemmer i kommunale selskaper. Boka er oppdatert med de nye økonomibestemmelsene i kommuneloven (2018), samt forskrifter relatert til kommuneøkonomi, hvor det i større grad enn tidligere legges vekt på langsiktighet i økonomiforvaltningen. Boka har også et kapittel om selskaps- og eierstyring av kommunale og interkommunale selskaper, hvor blant annet det nye lovkravet om utarbeidelse av eierskapsmeldinger belyses.