Nye bøker

Kunnskapsbasert politiarbeid : teori og praksis

Kunnskapsbasert politiarbeid : teori og praksis

;

ISBN
9788205529823
Innbinding
Heftet
Type
Kriminologi
Forlag
Gyldendal

I denne boken beskrives hva som kjennetegner kunnskapsbasert politiarbeid, og hvorfor det er nødvendig å jobbe kunnskapsbasert.

Bestill vurderingseksemplar
Hva vil det si å jobbe kunnskapsbasert? Hva vil det si å tenke vitenskapelig? Hvilke forbindelseslinjer er det mellom vitenskapelig tenkning, systematisk metodikk og praktisk politiarbeid?
Forfatterne benytter begreper fra vitenskapsteori og forskningsmetode for å synliggjøre veien mot en kunnskapsbasert praksis. Praksisfeltene forebyggende politiarbeid, operativt politiarbeid og beredskap og etterforskning settes i sammenheng med en vitenskapelig tilnærming. I bokens siste kapitler knyttes vitenskapelig tenkning og kunnskapsbasert politiarbeid til det å skrive bacheloroppgave. Her blir de ulike oppgavetypene viet oppmerksomhet i egne kapitler.
Et viktig formål med bacheloroppgaven er å synliggjøre forbindelseslinjene mellom teori og praksis. Ved å bruke eksempler fra faktiske bacheloroppgaver gir forfatterne veiledning i hvordan dette kan gjøres.