Nye bøker

Almanakk for Noreg 2020 : for året etter Kristi fødsel

Almanakk for Noreg 2020 : for året etter Kristi fødsel

ISBN
9788205531239
Innbinding
Heftet
Type
Almanakker og kalendere
Forlag
Gyldendal

Almanakk for Noreg har eksistert sidan 1644 og har i fleire hundre år vore umissande i norske heimar.

Årets utgåve inneheld som vanleg kalendarium med merkedagar, oversikter over astronomiske og meteorologiske forhold, reglar om jakt, fangst og fiske, hundreårsminne, ei minneliste og oversiktskalender for dei næraste åra. Her finst òg plansjar over solhøgd i ei rekkje norske byar, planeten Jupiters månar og tabellar for oppgangsog nedgangstider for planetane. Planeten Neptun er inkludert frå denne utgåva. Det er dessuten tatt inn ein ny figur som viser lysstyrken til planetane.
Tabellar for Solas og Månens deklinasjon er igjen med i Almanakken, i tillegg til at dette vert framstilt i form av figurar.
Årets temaartikkel, Tonalitetskrisa i musikken, er skriven av Arnulf Christian Mattes, førsteamanuensis og leiar for Senter for Griegforsking, Universitetet i Bergen.