Nye bøker

Metode og oppgaveskriving

Metode og oppgaveskriving

ISBN
9788205543096
Innbinding
E-bok
Type
Medie- og kommunikasjon ebøker
Forlag
Gyldendal

Boken viser deg hva som skal til for å skrive en akademisk oppgave. Skriveprosessen går som en rød tråd gjennom boka.

Bestill vurderingseksemplarer
Det å kunne bearbeide og formidle kunnskap er grunnleggende i høyere utdanning. Metode og oppgaveskriving tar opp hvordan kunnskap blir til. I tillegg presenteres ulike kunnskapssyn og hvordan kunnskap er grunnlag for fagskriving.
En innføring i de samfunnsvitenskapelige metodene intervju og observasjon gis i boka. Dessuten beskrives hvordan du kan komme i gang med oppgaveskriving samt hvordan du kan formulere en problemstilling, utføre kildesøk og gjennomføre undersøkelser. I tillegg beskrives hva som kreves av en akademisk oppgave før innlevering.
De grunnleggende elementene for alle oppgaver presenteres, og egne kapitler går spesifikt inn på bacheloroppgaven og masteroppgaven.