Nye bøker

Naturfag for lærere vg1

Naturfag for lærere vg1

; ;

ISBN
9788205545939
Innbinding
E-bok
Type
Generell pedagogikk ebøker
Forlag
Gyldendal

Naturfag for lærere Vg1 er både en naturfaglig og en naturfagdidaktisk bok.

Boka retter seg mot studenter på lektorutdanning, PPU/FPPU, naturfaglærere i videregående skole og lærerutdannere. Boka er blitt vurdert av fagfeller.
Naturfag for lærere Vg1 er delt inn i to deler. Del 1 (kapittel 1-6) omhandler naturfagstoff som er knyttet til kompetansemål for vg1 i læreplanen i naturfag (LK20). Kapitlene dreier seg om naturvitenskap, stoffers egenskaper, bølgefenomener og teknologi, ernæring og helse, arv, evolusjon og bioteknologi, klimaendringer og biologisk mangfold.
Del 2 (kapittel 7-12) handler om ulike måter å arbeide med naturfag på, med et forskningsbasert perspektiv. Denne delen omhandler vurdering, dybdelæring og tverrfaglighet, kritisk tenking og kildekritikk, praktisk- og utforskende arbeid, naturfag utenfor klasserommet og modellbruk i naturfag.