Nye bøker

Omtanke : innføring i sykepleieetikk

Omtanke : innføring i sykepleieetikk

ISBN
9788205550827
Innbinding
Heftet
Type
Sykepleie
Forlag
Gyldendal

Boken gir deg grunnleggende kunnskaper om etikk og etiske problemstillinger du vil møte som sykepleier.

Boken gir en nyansert framstilling av noen av de mest brennende utfordringer og verdivalg som den praktiserende sykepleierstudent og sykepleier daglig står overfor. Sentrale etiske problemstillinger i klinisk sykepleie blir presentert og diskutert. I tillegg inneholder boken relevante studiespørsmål og forslag til litteratur for videre studier i sykepleieetikk.
Boken gir en oversiktlig innføring i de viktigste etiske begreper, teorier og prinsipper i utøvelse av sykepleie. Den gir også en innføring i sykepleieetikkens idéhistoriske og filosofiske grunnlag. Her viser boken hvordan praktisk og konkret omtanke for syke har vokst fram i den vestlige kulturkrets og nedfelt seg i sykepleiens verdigrunnlag.
Denne 3. utgaven av boken diskuterer dagsaktuelle eksempler og problemstillinger i sykepleierens og studentens kliniske hverdag, og er oppdatert med ny kunnskap og forskning i sykepleiefaget.