Nye bøker

Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid : en lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå

Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid : en lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå

;

ISBN
9788205554566
Innbinding
Heftet
Type
Medisin
Forlag
Gyldendal

Dette er 2. utgave av den første læreboken på norsk om beredskap, kriseledelse og skadestedsarbeid i helse- og beredskapssektorene.

Bestill vurderingseksemplar
Boken gir oppdatert kunnskap om hvordan sivil sektor organiserer og utøver beredskap gjennom nødetatene, redningstjenesten, helsetjenesten, strategisk og operasjonell kriseledelse, myndighetsstyring og samvirke. Aktuelle eksempler, erfaringer og teori brukes for å belyse «best practice» i håndteringen av så vel dagligdagse utrykningsoppdrag som mer komplekse hendelser og nasjonale katastrofer, herunder nasjonal kriseledelse.
Boken er aktuell for førstelinjepersonell i nødetatene og redningstjenesten, studenter i medisin, sykepleie, ambulanse- og politifag samt nasjonale fagmyndigheter og beredskapsledere på operativt, operasjonelt og strategisk nivå. Boken er også tilrettelagt for frivillige organisasjoner, bistandsarbeidere, industrivern og aktører i Forsvaret som ønsker en oppdatert beskrivelse av gjeldende beredskapsprinsipper og -metoder i sivil sektor.