Nye bøker

Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser : hvordan oppdage språkvanskene og tilrettelegge for flerspråklighet i barnehagen?

Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser : hvordan oppdage språkvanskene og tilrettelegge for flerspråklighet i barnehagen?

;

ISBN
9788205559172
Innbinding
E-bok
Type
Spesialpedagogikk ebøker
Forlag
Gyldendal

Boken handler om flerspråklige barn med språkvansker som har sammenheng med Downs syndrom, spesifikke språkvansker/ developmental language disorder og autismespekterforstyrrelser.

Forfatterne formidler teori, forskning og ulike kartleggingsmetoder for å ruste barnehagelærere, spesialpedagoger og andre fagpersoner til å oppdage språkvansker hos flerspråklige barn så tidlig som mulig. Med riktig kunnskap kan barnehagepersonalet unngå å forveksle språkvanskene med utfordringer knyttet til barnets flerspråklige bakgrunn. Boka beskriver ulike måter å tilrettelegge barnehagedagen på for at flerspråklige barn med språkvansker kan få oppleve likeverdig deltagelse og selvstendig kommunikasjon med andre barn og voksne i barnehagen.