Nye bøker

Samtaler og språklæring : å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen

Samtaler og språklæring : å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen

ISBN
9788205559202
Innbinding
E-bok
Type
Førskolepedagogikk ebøker
Forlag
Gyldendal

Vi lever alle med og gjennom språket. Barn som går i barnehagen, skal utvikle språklige ferdigheter som gjør at de kan mestre sin livsverden her og nå, og samtidig danne grunnlag for videre utvikling og læring. Språklig utvikling forutsetter deltakelse i et sosialt fellesskap, og det er barnehagens oppgave å sørge for at flerspråklige barn får tilgang til fellesskap som kan gi god språklig utvikling.

Samtaler og språklæring handler om hva slags tilgang til norsk språk et flerspråklig barn får gjennom samtaler med ansatte og andre barn i barnehagen. Det er særlig ordforråd og tekststrukturer som vektlegges. Leseren får økt kunnskap om hva språk er, og om samtalens betydning for barns språkutvikling. Barnets egne valg og deltakelse i et språklig fellesskap med ansatte er et sentralt poeng.