Nye bøker

Global grammatikk : språktypologi for språklærere

Global grammatikk : språktypologi for språklærere

ISBN
9788205559240
Innbinding
E-bok
Type
Språkvitenskap ebøker
Forlag
Gyldendal

Global grammatikk ser på grammatikken fra et globalt og funksjonelt perspektiv, som et unikt fenomen som gjør mennesker i stand til å samhandle og resonnere, og som kan fortelle oss noe viktig om hvordan mennesker oppfatter og tenker om verden omkring seg.

Boka tar sikte på å gi lærere i språk - både norsk og fremmedspråk - redskaper til å forstå og forklare grammatikk fra et funksjonelt perspektiv:
Hva er egentlig grammatiske kategorier, og hvor kommer de fra?
Hvordan kan man sammenligne ulike språk, og hva finner man ut ved å foreta slike sammenligninger?
Hvordan kan det språklige mangfoldet blant elevene i klasserommet tas i bruk i undervisningen?
Boka bruker eksempler fra språk fra hele verden til å forklare hva grammatikk egentlig er, hvordan og hvorfor grammatikken i ulike språk kan variere, men også hva språk har til felles. Dermed plasserer den norsk grammatikk i en større sammenheng, men gir også innfallsvinkler til grammatikken i fremmedspråk og minoritetsspråk man møter i skolen og ellers i samfunnet. I denne 2. utgaven er begreper, referanser og tall oppdatert. Boka er dessuten noe omarbeidet med henblikk på tydeligere forklaringer og terminologibruk.