Nye bøker

Fra læreplan til klasserom : kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag

Fra læreplan til klasserom : kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag

;

ISBN
9788205559271
Innbinding
E-bok
Type
Generell pedagogikk ebøker
Forlag
Gyldendal

Målet med denne boken er å inspirere lærere og skoler til å jobbe kreativt med kompetanse og underveisvurdering i fag, for å fremme læring og motivasjon for alle elever.

Forfatterne viser hvordan lærere kan arbeide kreativt og praktisk med en kompetansebasert læreplan, som Kunnskapsløftet. Planlegging og arbeid med blant annet progresjon, elevmedvirkning, dybdelæring, problemløsning og tverrfaglighet, vies stor oppmerksomhet i boken. Målet med dette arbeidet er å tilpasse opplæringen på ulike måter for å imøtekomme elevenes faglige nivå, personlige interesser og forutsetninger.
Arbeidsmetodene og praksiseksemplene i boken kan brukes til inspirasjon og tilpasses alle fag og årstrinn i grunnopplæringen.
Boken henvender seg til lærere, skoleledere og studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.