Nye bøker

Den praktiske Kvindeskolen : opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen i Bodin i 33 år

Den praktiske Kvindeskolen : opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen i Bodin i 33 år

ISBN
9788269044263
Innbinding
Innbundet
Type
Historie
Forlag
Forenkla forlag

Den praktiske Kvindeskolen er en nokså ukjent del av Bodø bys historie. Den skulle dyktiggjøre gårdskvinner, og ble drevet fra 1901 til 1934. Mange familier i hele Nordland har i dag medlemmer etter dem som tok denne utdannelsen. Det ettårige kurset ble snart utvida fra 12 til 16 elever. De fikk mest praktisk opplæring i det en husmor på landet burde beherske. Husholdning, husflid og gardsarbeid. Stell av dyr, kjerning, ysting og hagestell . Den praktiske opplæringa ble støtta med en del tilhørende teori. Opplæringstilbudet ble sett som viktig i moderniseringa av landbruket i fylket. Derfor tok hvert kurs inn elever fra alle fylkets fogderier. I det puritanske førkrigs-Norge mente faktisk noen at samkvemmet mellom unge kvinner og unge menn som tok landbruksskole samme sted, var uheldig. Det førte til lange diskusjoner om flytting, eventuelt nedlegging av husmorskolen. I 1916 vedtok amtstinget å oppheve denne skolekombinasjonen. Likevel tok det heile 18 år til før husmorskolen ble flytta heilt sør til de nedlagte sjukehusbygningene på Søvik i Alstahaug.

JORULF HAUGEN er tidligere utdanningssjef i Nordland fylkeskommune. Han er en aktiv deltaker i byens kulturliv og har tidligere skrevet bøker om Nordland landbruksskole og Fylkeshuset i Bodø. Han er også medforfatter til boka om gamle Fjære skole på Kjerringøy. Haugen fattet interesse for Kvindeskolen etter henvendelser fra etterkommere av skolens elever. Det resulterte i første omgang i en masteroppgave ved Nord universitet. Så ble materialet videreutviklet og utvidet slik at kan utgis i bokform. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har gitt tilskudd til bokutgivelsen.

Boka «Den praktiske Kvindeskolen. Opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen i Bodin i 33 år» er utgitt av Forenkla Forlag. Den er på 173 sider i format 15 x 21,5 cm og er trykt på solid, svanemerket papir med stivbind. Den er illustert med tallrike historiske bilder.