Nye bøker

Apofenia

Apofenia

ISBN
9788269162806
Innbinding
Heftet
Type
Male / tegne
Forlag
Rannveig Funderud

"Kan én enkelt prikk formidle noe? Skjer det noe mer når prikken står ved siden av en annen, og hva oppstår når det over tid plasseres nye prikker rundt dem? Utgangspunktet for mine tegninger er nettopp det, et punkt. Det er punktet eller prikken som er den minste enheten i tegningen, og dermed den mest basale. I geometrien er et punkt verdiløst, uten størrelse eller kontur. Det er posisjonen og kontekst som angir betydningen. Satt i sammenheng med andre blir altså punktet til noe mer, noe meningsfylt. Jeg bruker prosessuell tegning til å utforske hvordan gjentakelse av en simpel prikk blir til mer enn seg selv."

Apofenia er en kunstnerisk bildebok som tar for seg prikketegning gjennom fire stadier. Hvert kapittel har sitt sett med regler, som styrer utviklingen på ulike måter. De forskjellige tilnærmingene utfyller og aktiverer hverandre.

Dette er billedkunstneren Rannveig Funderuds første bok.