Nye bøker

Innenfor og utenfor : barns relasjonsarbeid, voksnes ansvar

Innenfor og utenfor : barns relasjonsarbeid, voksnes ansvar

ISBN
9788273912060
Innbinding
Heftet
Type
Førskolepedagogikk
Forlag
Pedagogisk forum

Det å kunne se og møte ulike former for krenkende handlinger er en plikt alle pedagoger har. Alle pedagoger kunne trenge et sosialt førstehjelpsskrin. Men hva burde et slikt førstehjelpsskrin inneholde? Med andre ord: Hva slags sosial veiledning trenger barna? Hvordan kan pedagogen støtte hvert enkelt barn på beste måte, og hvordan arbeider pedagogen med gruppeprosesser i barnehagen?

I Utenfor og innenfor - barns relasjonsarbeid, voksnes ansvar diskuterer Margareta Öhman disse spørsmålene fra et relasjonelt perspektiv. Hun presenterer også teorien om sosial eksklusjonsangst, som beskriver gruppeprosesser som skjærer seg, og hvordan pedagogen kan bygge en trygg gruppe - som et supplement for å støtte de enkelte barna.

Grunntesen i boken er menneskets lengsel etter tilhørighet og fellesskap med andre, og den sosiale smerten det innebærer å havne utenfor fellesskapet. Grunnlaget for å utvikle fellesskap er barns relasjonsarbeid, og hvordan de bruker ulike sosiale ressurser for å innta posisjoner, danne vi-fellesskap og leke.

Boken er tenkt som en støtte for pedagoger i arbeidet med å skape et positivt utviklingsklima som fremmer ikke-diskriminering og holdningen at alle er like mye verdt - og der krenkende handlinger ikke får danne negative samspillsmønstre i gruppen. Ved hjelp av ulike eksempler beskriver forfatteren ulike situasjoner der pedagoger veileder barna gjennom etiske dilemmaer og konflikter, og der de støtter barns selvregulering når sterke følelser er i omløp.

Margareta Öhman er autorisert psykolog, familieterapeut og barnekulturviter. Hun har mange års erfaring som veileder innen barnehagen og benyttes ofte som foreleser og kursholder rundt omkring i Norden.