Nye bøker

Twist : analyser av aktuell litteratur for barn og unge

Twist : analyser av aktuell litteratur for barn og unge

ISBN
9788283900590
Innbinding
Heftet
Type
Litteraturvitenskap
Forlag
Novus

Kapitlene i denne antologien er skrevet og samskrevet av faglig sterke studenter som har engasjert seg i diskusjonen av grensene for temaer og estetiske uttrykksmåter i barne- og ungdomslitteraturen, samt i spørsmålet om hvilken litteratur som kan og bør brukes i undervisning i skolen og i lærer- og lektorutdanningen. Studentene har tatt utfordringen det er å overkomme det didaktisk-estetiske skillet i analyser av barne- og ungdomslitteratur som konfronterer leseren med temaer som angst, ondskap, incest, kjønnsidentitet, død, sykdom, gruppepress, inkompetente eller voldelige voksne, familietabuer, minoriteters situasjon i Norge og annet. De har også inntatt en utforskende og utprøvende innstilling til spørsmålet om hvilken teori og metode vi kan benytte i tilnærmingen til tematisk og estetisk utfordrende litteratur for barn og ungdom - samt til spørsmålet om hvor grensene går mellom barne-, ungdoms- og voksenlitteratur.