Nye bøker

Den gylne revolver & Rivertonklubben 50 år

Den gylne revolver & Rivertonklubben 50 år

ISBN
9788283900842
Innbinding
Heftet
Type
Kunst og kultur, diverse
Forlag
Novus

Den gylne revolver, Rivertonklubbens pris for årets beste kriminal.litterære arbeid, er blitt delt ut i 50 år. Denne «jubileumsboken» gir en kort oversikt over klubbens historie, drøfter sjangerproblemer, ser på utvikling og forandring for hvert tiår fra 1970-tallet til i dag. De fleste prisvinnerne er representative for norsk krim på det tidspunktet bøkene kom ut, og sammen viser de vokster og utvikling og mangfold. Det er god grunn til å ta dem på alvor. I denne boken blir hver eneste prisvinner omtalt og vurdert. De blir alle satt inn i ulike sammenhenger, drøftet i lys av så vel sjangerkrav som klubbens bestemmelser for prisen og det vi kan kalle kriminallitterær kvalitet.

Det er umulig å fastslå hvilken betydning Rivertonklubben og Den gylne revolver har hatt for utviklingen i norsk kriminallitteratur. Men klubbens arbeid «til fremme av den gode kriminal.litteratur i Norge» har utvilsomt gjort en forskjell og, sammen med mange andre faktorer, bidratt til at det står svært bra til i norsk krim ved klubbens 50 år. Det kan vi alle, klubbmedlemmer og alle andre krimentusiaster, gratulere hverandre med.