Nye bøker

Flyktninge, forsynings og kurerruter fra Oslofjordområdet til Bohuslän 1940-45 : hendelser i Bohuslän - nordmenn og svenskers innsats

Flyktninge, forsynings og kurerruter fra Oslofjordområdet til Bohuslän 1940-45 : hendelser i Bohuslän - nordmenn og svenskers innsats

ISBN
9788290856019
Innbinding
Innbundet
Type
Historie
Forlag
Lectus forlag

Dette er beretningen om de tapre kvinner og menn som med livet som innsats i små snekker reddet ettersøkte nordmenn til sikkerhet i Sverige og bragte våpen, sprengstoff,kurerer, post og forsyninger til motstandsbevegelsen. Boken følger fremveksten av et norsk miljø i Göteborg, nordmenn og svenskers innsats for Norge. Etableringen av MI IV kontoret i Göteborg og etableringen av Milorgs forsyningsbaser i norra Bohuslän som fikk stor betydning for Milorg på begge sider av Oslofjorden. I tillegg til andre dramatiske hendelser på Vestkusten inneholder boken 368 sider med fotos, personlige beretninger og rapporter som belyser denne delen av vår krigshistorie.