Nye bøker

Arkitekturforståelse

Arkitekturforståelse

ISBN
9788293502487
Innbinding
Heftet
Type
Arkitektur
Forlag
Uten tittel

Denne antologien er et bidrag til en diskusjon om stedets og arkitekturens betydning i vår tid. Vår måte å forstå verden på gir seg til kjenne i det vi former og skaper. Hvilket tankesett preger det som bygges i dag? Hvordan kan det som bygges ses i sammenheng både med det naturgitte grunnlaget og arkitekturen som er bevart gjennom historien? Tekstene er undersøkende, og ønsket er å finne frem til et mer nyansert språk om arkitektur - et allment språk, som samtidig lar arkitekters og bygningsingeniørers faglighet komme klart til uttrykk.