Happy_Mentor

Nye navn på søkefelter i Mentor

Bokbasen

Navneendring på søkefelter gjør det enklere å søke på statusmeldinger i Mentor.

Vi arbeider stadig med å gjøre Mentor til et enda mer brukervennlig og effektivt verktøy for våre kunder. Derfor har vi nå endret navn på feltene for statusmeldinger, slik at disse skal bli enklere å finne.

Dersom man ønsker å søke på statusmeldinger kan man gjøre det i Avansert søk i Mentor. For å søke på status fra forlag og distributør kan man nå søke i feltene Status forlag og Status distributør, disse feltene var tidligere Onix 64 og Onix 65. I tillegg er det også opprettet et felt som heter Statusdato forlag.

De samme feltene er også tilgjengelige for å filtrere søkeresultater i Mentor

Mentor_statusforlag