bibliotek

Bokbasen leverer metadata til bibliotek fra januar 2017

Bokbasen

Bokbasen fått oppdraget med å levere metadata til Nasjonalbiblioteket for bruk i norske skole- og folkebibliotek fra januar 2017.

Leveransene fra oss vil bestå av metadataposter i Normarc og Marc21 for alle utgivelser fra norske forlag som blir gjort kjent for oss. Dette vil omfatte både norsk og oversatt litteratur og vi anslår volumet til 9-10 000 nye utgivelser per år.

Forhåndsposter vil leveres fra oss så snart forlaget melder at utgivelsen er planlagt. Ferdige katalogposter vil følge så snart boken faktisk er utgitt og Bokbasen har mottatt et katalogiseringseksemplar, altså omtrent 2 dager etter utgivelse.

Bokbasen angir emneord på alle poster på begge målformer. Disse hentes fra Bokbasens kontrollerte tesaurus som også vil gjøres tilgjengelig for systemleverandørene. Vår tesaurus oppdateres løpende ettersom litteraturtilfanget tilsier at nye emneord behøves og dette har vi selvsagt etablerte rutiner for å fange opp. Er det noen som avdekker behov for nye emneord mottas dette gjerne! Innspill til emneord kan meldes til Nasjonalbiblioteket som så vil ta dette videre med oss.

Mer informasjon om leveransen finner dere på https://bibliotekutvikling.no/ressurser/metadata-til-folke-og-skolebibliotek/

Til orientering har Bokbasen også andre produkter som kan være aktuelle for folkebibliotek, som for eksempel omslagsbilder, katalogposter for engelske bøker og søkeverktøyet Mentor Bibliotek. For mer informasjon om dette er det bare å ta kontakt med oss på post@bokbasen.no