bokbasen-logo-2014

Kort og godt om metadata

Bokbasen

Metadata er data som beskriver andre data. I bokbransjen brukes metadata for å beskrive alle aspekter ved ei bok.

Gode og utfyllende metadata er avgjørende for gjenfinning og salg og er kundens første møte med boka på nett. Statistikk fra andre land viser at det er en direkte sammenheng mellom kvalitet på metadata og salg av bøker i bokhandel og på nett.

Bokbasen er leverandør av metadata til alle aktører i den kommersielle delen av den norske bokbransjen. Bokbasen henter inn, kvalitetskontrollerer, tilfører mer data og gjør disse tilgjengelig for bokhandlere, nettbokhandlere, skoler og enkelte bibliotek.

Bokbasen har over 100 metadatafelt til å beskrive bøkene.

Metadata registreres i fem kategorier:

Grunnleggende metadata
 - ISBN, tittel, undertittel, forfatter, illustratør, bokas mål og vekt, utgivelsesår

Pris- og tilgjengelighetsinformasjon
- priser, kjøpsvilkår, distributørinformasjon, statusmeldinger

Klassifikasjonsdata
- Themakoder, Bokbasens emneord, dewey, skoleplassering, varegruppe, bokgruppe

Sammenhenger
- aktør-ID, manus-ID, serienavn og -nummer, bøker med samme hovedperson, leserekkefølge

Markedsføringsinformasjon
- omslagsbilder, forlagets omtale, lenker til sider med tilknyttet informasjon, sitat fra anmeldelser

 

Metadata fra forlag og distribusjonssentraler kan sendes Bokbasen via filoverføringer eller registreres manuelt i Mentor.

Bokbasen har definert hvilke metadatafelt som brukes, hvilket utvekslingsformat som skal benyttes, og forholder seg til internasjonale standarder i størst mulig grad.