Nytt dashboard Boknett

Nå blir det enklere å følge opp forlagets bøker i Mentor

Bokbasen

For bokhandel og nettbokhandel er det helt avgjørende med gode og utfyllende metadata om alle bøker for å yte god service og markedsføre bøkene best mulig. I en nettbokhandel kan feil statusmelding på en bok eller bilder og omtaler som mangler fort bety tapt salg. Fra 16.juni blir det lettere å følge opp forlagets bøker i Mentor.

I dashbordet på forsiden av Mentor finner man en oversikt over bøker som skal følges opp. Se i menyen under status.

Oversikten viser bøker hvor statusmelding må følges opp og om omslagsbilde, omtale eller katalogiseringseksemplar mangler. Oversikten er delt opp i kategorier og du kan filtrere og sortere. Du kan også eksportere hele lista til Excel.

Tips for effektiv oppfølging av metadata i Mentor:

Statusmeldinger:
Klikk på Statusmelding må følges opp i menyen, huk av for de bokgruppene du har ansvaret for i filteret til venstre. Bruk deretter filtrene Status forlag og Status distributør og gå gjennom de ulike meldingene. De aller viktigste statusmeldingene å følge opp er:

Forventes utgitt:
Hvis boka er forsinket er det viktig å sette ny korrekt dato helst før angitt dato er passert. Blir ikke boka utgitt allikevel sett «Vil ikke utkomme».

Midlertidig tomt på lager:
Denne meldingen må så raskt som mulig endres. Kommer det et nytt opplag sett "Nytt opplag ventes" og dato. Hvis boka er ute av salg for godt, sett "Utsolgt, kommer ikke igjen".

For forlag som bruker distributør SKAL status endres fra distributørens systemer.

Forlag med egen distribusjon endrer direkte i Mentor. Klikk på blyantikonet og velg Endre statusmelding, sett ny relevant status. Husk at som egendistribuerende forlag må både forlagets og distributørens status fylles ut.

Sjekk også at kombinasjonen av forlagets og distributørens statusmelding gir mening.
 

Manglende omslagsbilde:
Klikk på Mangler omslagsbilde i menyen, huk av for de bokgruppene du har ansvaret for i filteret til venstre. Filtrer eventuelt også på utgivelsesår og prioriter de nyeste/mest aktuelle bøkene først.

Bilder kan legges inn rett fra lista i dashbordet; Klikk på blyantikonet og velg Endre omslagsbilde, last opp bildet fra egen PC (jpg med RGB farger) og lagre.

Forlagets omtale:
Klikk på Mangler omtale i menyen, huk av for de bokgruppene du har ansvaret for i filteret til venstre. Filtrer eventuelt også på utgivelsesår og prioriter de nyeste/mest aktuelle bøkene først.

Omtaler kan legges inn rett fra lista i dashbordet: Klikk på blyantikonet til høyre og velg Endre omtale, kopier inn teksten og lagre.

Katalogiseringseksemplar:
Forlag med egen distribusjon må selv sende Bokbasen ett eksemplar av hver utgivelse for katalogisering. Klikk på Katalogiseringseksemplar ikke mottatt i menyen for en oversikt over bøker vi mangler. Send til Bokbasen AS, Grensen 12, 0159 Oslo.

Konverter til Excel:
Oversiktene i dashbordet kan konverteres til Excel for videre bearbeiding eller utskrift. Klikk på Excel-ikonet øverst til høyre.

Tilbakekallelser – Nå med visning for forlaget
Forlag som bruker Tilbakekallelser kan nå se sine egne oppføringer. Visningen er lik som for bokhandlene. Se menyen i dashbordet under Tilbakekallelser.