Thema1

Bokbasens implementasjon av Thema presentert under bokmessen i Frankfurt

Bokbasen

Thema er et internasjonalt system for emneklassifikasjon av bøker, og emneklassifikasjon er avgjørende for salg, søk, gjenfinning og markedsføring. Under årets bokmesse i Frankfurt holdt Howard Willows fra Nielsen Books et innlegg om Thema under Editeurs Supply Chain Seminar. Howard brukte flere eksempler på Bokbasens implementasjon av Thema i sin presentasjon, blant annet skjermdumper fra Mentor.

Bokbasen har klassifisert etter Thema i to år og alle 280 000 bøker i vår database har minst en Thema-kode i sin metadatapost.

 

Thema består av ca. 2500 emnekategorier som brukes til å beskrive bokas innhold. Hver emnekategori representeres av en kode. Emneordene er oversatt til norsk, mens koden er den samme uansett hvilket land metadataene kommer fra. Thema er hierarkisk oppbygd, og har 20 toppkategorier som er delt inn i ulike underkategorier. Man kan også angi såkalte kvalifikatorer for å angi blant annet bokas handlingssted, tidsperiode og aldersnivå.

Thema brukes av forlag og bokhandlere i over 15 land og antall land som tar i bruk Thema øker stadig. Bokbasen setter Thema-koder på alle norske utgivelser, og sørger for konsistens og fullstendighet.

Når man bruker Thema trenger man ikke forholde seg til ulike nasjonale klassifikasjonssystemer som må mappes men man mottar samme emnekode fra Bokbasen som fra internasjonale aktører.

Thema bidrar til økt gjenfinnbarhet på nettet. Når kunden søker etter bøker om et spesielt emne vil man finne boken når korrekt emnekode er tildelt.

For mer informasjon om Thema og bruken av dette i Norge, ta kontakt med Fride Fosseng: fride@bokbasen.no eller Liv Berg: liv@bokbasen.no