Leseapp

Funn fra årets markedsundersøkelse om e- og lydbøker

Bokbasen

Siden 2012 har Perceptor på oppdrag fra Bokbasen gjennomført en årlig markedsundersøkelse om e-bøker. Fra og med 2015 er også lydbøker inkludert i denne undersøkelsen. I undersøkelsen ser man blant annet på interesse og modenhet for e-bøker og lydbøker i befolkningen. Under finner du en kort oppsummering av årets funn.

Overordnet kan vi konkludere med at utviklingen har vært relativt stabil de siste årene, men vi ser imidlertid noen tendenser:

  • Bruken av smarttelefon som plattform for å lese e-bøker og lytte til lydbøker øker
  • eBokBib (app for lån av e-bøker fra bibliotek) vokser videre og bruken er svært høy i forhold til kjennskap
  • Nordmenn leser fortsatt mye utenlandske e-bøker på originalspråket
  • Den utenlandske konkurransen er sterkere for e-bøker enn for lydbøker

Klikk på lenken under for å se hele presentasjonen av markedsundersøkelsen