bokhylle-ipad

Funn fra ny markedsundersøkelse: Populært å låne e-bøker

Bokbasen

Bokbasen har for tredje gang utført en undersøkelse rettet mot brukere av bibliotekenes utlånsordninger. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med bibliotekene og den ble gjennomført av Perceptor.

Undersøkelsen viser at lånerne av e-bøker er svært godt fornøyd med eBokBib - bibliotekenes løsning for å låne og lese e-bøker.

eBokBib tiltrekker seg stadig nye brukere og har man først begynt å låne e-bøker fortsetter man å låne. Utlånsordningen for e-bøker tiltrekker seg også en ny gruppe lånere som ikke har vært brukere av biblioteket tidligere.

Den typiske låneren er en kvinne på rundt 49 år. Denne gruppen foretrekker e-bok framfor papirbok og de er villige til å stå ganske lenge på venteliste framfor å kjøpe e-boka. Ved økt utvalg vil de låne e-bøker oftere, men disse brukerne tenderer også til å besøke biblioteket noe sjeldnere etter hvert som e-bokutvalget øker.

Vi spurte lånerne om de viktigste grunnene til at de låner e-bøker fra biblioteket og fikk denne ordskya:

Klikk på lenken under for å se hele presentasjonen