Onix

Kort og godt om Onix

Bokbasen

Onix er en internasjonal standard for utveksling av informasjon om bøker i bokbransjen. Her kan du lese litt om hva Onix er, hvem som bruker Onix og hvorfor det er så viktig.

Onix er XML-basert og brukes til å tagge metadata om bøker, som for eksempel ISBN, tittel, forfatter, omtale, pris og tilgjengelighet.

Onix gjør ingenting, isteden lar Onix deg beskrive hva noe er.

Disse metadataene er nødvendige for å støtte salget av bøkene dine, og de er livsviktige for nettforhandlerne, som ikke kan drive butikken sin uten metadata.

Hvem bruker Onix?

I Norge brukes Onix av forlag, nettforhandlere, andre forhandlere, distributører og andre aktører.

Internasjonalt brukes Onix av den samme typen aktører, noe som letter utveksling av metadata for bøker over landegrensene.

Hvorfor er Onix viktig?

Onix er avgjørende for å kunne drive effektiv markedsføring og for å kommunisere med andre aktører i bransjen.

Bokbasen sørger for at all metadata som sendes til oss og/eller skapes her sendes ut i det samme Onix-formatet til alle våre kunder.

Salg

Onix lar deg sende de metadataene som er nødvendige for å støtte salget av bøkene dine.

Det kan for eksempel være tilgjengelighetsinformasjon, forventet i salg dato, pris, distributør.

Eksempel: Har du satt ned prisen på boka? Send oppdateringer slik at forhandlerne får denne informasjonen, og kan bruke den til å planlegge sine innkjøp.

Markedsføring

Onix lar deg sende utvidede metadata som omtaler, lenker til hjemmesider, sosiale medier o.l., sitater fra anmeldelser, forfatterbiografier, lenker til bla-i-boka og innholdsfortegnelse m.m.

Alt dette er informasjon du antageligvis allerede har, og ved å gjenbruke den her, lar du metadataene jobbe for deg og markedsføre boka på nettet.

Historikk

Onix blei opprinnelig utvikla i 2000 av Editeur og The association of American publishers.

Onix brukes nå internasjonalt, bl.a. i Storbritannia, USA, Canada, Sverige, Finland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Australia, Italia, Russland og Korea.

Her finner du mer informasjon om Onix:

Editeur

Onix til og fra Bokbasen