Samevotter_boknett

Samiske bøker på samefolkets dag

Bokbasen

6. februar er samefolkets dag. Bokbasen markerer dagen med å ta en titt på de samiske utgivelsene vi har registrert i Mentor.

I løpet av 2016 ble det registrert 47 nye samiske utgivelser i Mentor; både romaner, skolebøker, barnebøker og faglitteratur.

Totalt har vi nå 1 249 samiske titler registrert hos oss. De fleste av disse er nordsamiske, og hele 727 av utgivelsene er på nordsamisk. Videre er 218 registrert under samlebetegnelsen for samisk, 155 av bøkene på lulesamisk og 132 på sørsamisk, mens det kun er 10 titler på kildinsamisk, 4 på skoltesamisk og 3 på enaresamisk.

Foreløpig i 2017 er det registrert 2 samiske bøker i Mentor: en strikkebok med samevotter og en kunstbok som gis ut i forbindelse med det samiske 100-årsjubileet i 2017.

Det er 34 ulike utgivere som har registrert samiske titler hos oss. Det største forlaget er Davvi Girji med 538 titler registrert. Andre store samiske forlag er Idut og ČálliidLágádus med henholdsvis 163 og 116 utgivelser i Mentor.