Market_on_the_rise

E-bokåret 2016: kraftig vekst i antall solgte e-bøker

Bokbasen

Antall solgte e-bøker økte med 36% fra 2015 til 2016. Dette er en markant økning fra året før da veksten var 18,9%. I omsetning lå veksten på samme nivå som året før med 30,2 %.

Rekordvekst sommeren 2016
Salget økte med nesten 50% både i juni og august og 39% i juli. Til sammenligning var veksten i 2015 mindre enn halvparten av veksten i 2016.

E-bøker selger godt i forbindelse med ferie og fridager. Det er en markant salgsøkning i dagene før påske og i påskedagene, i sommermånedene og i romjula. Juli skiller seg ut som måneden med flest salg for tredje år på rad.

Solgte e-bøker pr. måned/år:

2016_ebok_transaksjoner

Den lange halen
Hele 8.538 (81% av utvalget) titler hadde minst ett salg i løpet av året. Av disse solgte 45 titler mer enn tusen eksemplarer (25 i 2015) og 73 titler solgte mellom 500 og 1.000 eksemplarer (47 i 2015).

Noe lavere gjennomsnittspris
Gjennomsnittsprisen for solgte e-bøker gikk litt ned i 2016 fra kr 136 til kr 131 (pris ut av butikk inkl. mva). Det gjelder spesielt fastprisbøker hvor snittprisen er gått ned fra kr 186 i 2015 til kr 165 i 2016.

Oversatt skjønnlitteratur for voksne selger best
Skjønnlitteratur for voksne står for 78% av e-boksalget. Regner man også med bokgruppe 8.5.0 som inneholder mye norsk serielitteratur er andelen enda høyere. Men det er den oversatte skjønnlitteraturen som selger aller best. 

2016_ebok_bokgruppefordeling

Utvalg
Det ble utgitt 1.375 e-bøker i 2016 og det var 10.533 e-bøker for salg ved årsskiftet. 99 ulike forlag utga nye e-bøker i løpet av året og 18 av disse utga 10 eller flere titler.

Utgivelsene i 2016 fordeler seg slik:

2016 fordeling utgivelser ebok

Forlag
Totalt distribuerer 145 forlag sine e-bøker direkte hos Bokbasen. I tillegg er det en del forlag som publiserer sine e-bøker hos Bokbasen via Eboknorden.

Forhandlere
Bokbasen distribuerer e-bøker på vegne av norske forlag til følgende nettforhandlere:
AdLibris.no, ARK.no, Bokkilden.no, Bokklubben.no, Ebok.no, Norli.no, Tanum.no, Narvesenekiosk.no, Aschehoug.no, CDU.no og ny på tampen av 2016 er Ereadz.com.

Største forhandler av e-bøker er fortsatt Ebok.no.

 

Lyst til å lese mer? Se tidligere publiserte artikler.

http://www.boknett.no/Nyheter/2016/Oktober/Ny-statistikk-Hopp-i-e-boksalget-i-sommer

http://www.boknett.no/Nyheter/2016/Oktober/Funn-fra-ny-markedsundersoekelse-Populaert-aa-laane-e-boeker

http://www.boknett.no/Nyheter/2016/Oktober/Funn-fra-aarets-markedsundersoekelse-om-e-og-lydboeker

 

Har du spørsmål angående e-bøker kan du ta kontakt med Bokbasen på post@bokbasen.no