epubsummit_boknett

Bokbasen holdt presentasjon på EPUB Summit 2017 i Brussel

Bokbasen

Magnus Rudolfsen fra Bokbasen holdt et innlegg om det norske lydbokmarkedet på EDRLabs EPUB Summit i Brussel.

I presentasjonen pratet Magnus om utviklingen i det norske lydbokmarkedet, bruksmønstre, salgsmodeller og hvilke utfordringer Bokbasen ser for markedet fremover.

epubsummit_2

Du kan lese mer om EDRLAb og EPUB Summit her

Ønsker du mer informasjon om Bokbasens tjenester for distribusjon av lydbøker kan du lese mer her eller kontakte oss på post@bokbasen.no