Fagdag_tjenester_boknett

Bokbasen holdt presentasjon på Forleggerforeningens markedsdag

Bokbasen

1.mars 2017 arrangerte Forleggerforeningen en markedsdag for sine medlemsforlag og Mona Nummedal holdt der en presentasjon om Bokbasen og hvordan man best mulig kan benytte Bokbasens tjenester for å øke boksalget.

I presentasjonen snakket Mona mye om noen av Bokbasens viktigste tjenester: metadata og digitale distribusjonstjenester. Gode metadata øker salget og på grunn av økt netthandel og salg av e-og lydbøker er behovet for gode metadata stadig viktigere. Siden fagdagen var for forlagenes salg- og markedsavdelinger gikk Mona mest inn på kategorien markedsføringsinformasjon og hvordan Bokbasen har gjort det enkelt å registrere mer informasjon om bøkene for å bedre kunne synliggjøre dem hos bokhandlene.

I forhold til digitale distribusjonstjenester snakket Mona om utviklingen og trender i markedet generelt og Bokbasens tjenester for e- og lydbøker. Bokbasen har i tillegg til distribusjon av e- og lydbøker startet med distribusjon av e-bøker fra internasjonale forlag. Vi har også åpnet for distribusjon av e- og lydbøker til abonnementstjenester og gjort dette enkelt for forlagene å administrere. Mona gikk også inn på bibliotekutlån av e-bøker og hvordan Bokbasen nå jobber for å lage en teknisk løsning for dette som er basert på Nasjonalbibliotekes anbefalte e-utlånsmodell.

Vi minner om at Bokbasen også arrangerer metadakurs og neste kurs, som er et grunnleggende kurs i metadata, vil bli holdt i Oslo 3.mai. For påmelding eller andre spørsmål kan dere kontakte oss på post@bokbasen.no