Mentor_dikt

Søk etter lyrikk i Mentor på verdens poesidag

Bokbasen

21.mars er verdens poesidag. Dagen ble innført av UNESCO i 1999 for å støtte og hylle språklig mangfold og å gi en sterkere stemme til de mange truede språkene i verden. Bokbasen markerer derfor verdens poesidag med å ta en titt på hva som finnes av lyrikk i Mentor.

Det er i dag over 1 600 lyrikksamlinger tilgjengelig i Mentor, samt over 350 titler som er bestillingsklare. Så langt i 2017 er det allerede registrert over nye 60 titler.

Det er lyrikksamlinger tilgjengelig på 21 ulike språk. De fleste er på bokmål og nynorsk, med 1 185 titler på bokmål og 560 på nynorsk. Det er også registrert flere titler på engelsk, ulike varianter av samisk, de nordiske språkene og på fransk, tysk og spansk, mens det også finnes én tittel på både hindi, hollandsk, japansk, kurdisk og serbokroatisk.  

Populære emneord i lyrikk er naturskildringer (45 titler), kjærlighet (36 titler), sorg (23) fotografisk kunst (19 titler) og malerkunst (19 titler) og døden (15). Personene med flest titler registrert er Jens-Uwe Kumpch som har 32 titler, Snorre Aske med 28 titler, Finn Øglænd med 24, Stein Mehren med 22 og Jan Erik Vold med 20 titler registrert.

Mentor_lyrikk