bokbasen-logo-2014

Nye retningslinjer for oppmelding av titler og endring av prismodell

Bokbasen

For å sørge for effektivitet i metadataflyten gjennom Bokbasen har vi etablert noen retningslinjer som gjelder for alle forlag som sender inn metadata til Bokbasen. Etableringen av disse retningslinjene innebærer også at det skal være lønnsomt for forlag å sende inn metadata av høy kvalitet og vi erstatter derfor den eksisterende volumrabatten med en høyere rabatt basert på kvaliteten på oppmeldingene dere sender oss.

Fra 1.april 2018 innfører vi rabatt på 25 % på katalogiseringsavgiften på alle titler som registreres i henhold til retningslinjene for innsending av metadata. Det vil si at prisen blir høyere for de oppmeldingene som ikke følger retningslinjene og derfor innebærer merarbeid for Bokbasen.

Fra 1.april 2018 gjelder følgende priser for katalogisering:

Katalogisering pr. isbn, 1. utgave kr 541
Katalogisering pr. isbn, ny utgave kr 378
Katalogisering pr. isbn, 1. utgave skolebok kr 649
Katalogisering pr. isbn, ny utgave skolebok kr 433
Katalogisering utenlandsk base kr 310

Alle oppmeldinger som følger retningslinjene får 25 % rabatt på disse prisene.

Retningslinjene for registrering av titler finner dere på våre hjelpesider: Retningslinjer for oppmelding av titler til Bokbasen

Dere kan også laste ned en PDF med retningslinjene her:

Retningslinjer for registrering av titler